3D Mini Car Racing HD

Sponsored Links:
Application Screenshot:
3D Mini Car Racing HD
Application Details:
Version: 1.0
Upload Date: 10 May 12
Developer: ahmetkocak
Distribution Type: Freeware
Downloads: 74
Size: 12612 Kb

Rating: 2.5/5 (Total Votes: 2)

Sponsored Links:

3D Mini Car Racing HD - ----ENGLISH------
HI
This game is 3D Mini Car Racing .
Game contains 4 car , one of you and others are outomatic also there is cars , racetrack , trees , montains , cars and others .
You can see car speed via Speedometer , you can on or off music by using music control , pause game with pause button .
If you want to see menu in game you can touch pause icon .
Pause menu contains main menu , restart , exit buttons .
Music menu for on or off game main music .
Game purpose is finish game first .
There is a 3 levels ..
---------- LEVEL 1 ----------
Level doesnt contain obstacle for slow car speed
You tyr to be first in 4 cars .
--------LEVEL 2-------
You can hit obstacles and obstacle slow the cars..
When you hit obstacle flying , droping and side slip and .
----LEVEL 3---------
You can hit obstacles and obstacle slow the cars..
When you hit obstacle flying , droping and side slip and .
Your car can fly by small hills..
If you want to play game cleary your phone must be at least arm-7..
Game tested NEXUS ONE (arm-7 , 3.7" screen) and works perfectly..
Application requred Android 2.1 or higher version ..
Application wants to Internet permission..
Permission for Admob..
If you have an internet connection you can see advertise ... Ad isnt block your racetrack ...
Game is never logging your data ..
Game is free and will be free..
This game created by using UNITY3D .
If you like game and wants more level , please mail me for ideas ..
my mail address is : ahmetkocak998@gmail.com
Thank you
-------TÜRKÇE----------
Merhaba,
Bu oyun 3 boyutlu mini araba yarýþ oyunudur .
Oyunda bir oyuncu,üç otomatik araba olmak üzere 4 araba bulunmaktadýr.
Oyunda arabalar , yarýþ pisti , aðaçlar , daðlar , araçlar ve daha fazlasý var.
Ayrýca Oyunda hýzölçer , müzik kontrolü ve pause menusü bulunmaktadýr.
Pause iconuna basýp menuyu görebilirsiniz, tekrar oyuna kaldýðýnýz yerden devam etmek istiyorsanýz yine
pause iconuna basýnýz . Pause Menusunde Ana menu , Restart ve Çýkýþ vardýr.
Müzik dinlemek istemiyorsanýz müzik iconun üstüne basabilirsiniz ve tekrar açmak için üstüne basýnýz.
Oyundaki amaç yarýþmayý birinci olarak bitirmektir.
Oyun toplam 3 leveldan oluþur.
-------Level 1--------
Burda arabalarýn hýzýný yavaþlatacak herhangi bir engel yoktur yani sadedir.
Yarýþý birinci olarak bitirmeye çalýþýyorsunuz.
-------Level 2--------
Burda ise arabalarýn hýzlarýný yavaþlatacak engeler bulunmaktadýr.
Oyunu kazanmak için bu engelere takýlmamaya çalýþýnýz.
-------Level 3--------
Burda da arabalarýn hýzlarýný yavaþlatacak engeler bulunmaktadýr.
Ama burda yolda küçük tepeler bulunmaktadýr yani biraz uçacaksýnýz.
engelere çarpmamaya çalýþýnýz.
Eðer ki oyunu düzgünce oynamak istiyorsanýz telefonunuzun iþlemcisi en azýndan arm-7 olmalý .
Oyun NEXUS ONE(arm-7 , 3.7" ekran) da denenmiþ ve mükemmel çalýþýyor.
Uygulamayý çalýþtýrabilmek için Android 2.1 ya da daha üstü bir sürüme sahip olmak gerekir.
Uygulama internet izni istiyor..Bu izin ADMOB içindir..
Ýnternet baðlantýnýz varsa reklamlarý görebilirsiniz.. Reklamlar yolu görmenizi engellemez..
Oyun kiþisel bilgilerinizi kaydetmez ve bedavadýr .
Bu oyun UNITY 3D kullanýlarak yapýldý ..
Görüþ ve önerilerinizi yorum yaparak ya da ahmetkocak998@gmail.com
adresime mail atabilirsiniz.Desteklerinizi beklerim :)
Teþekkürler...
---------TAGS-----
mini , minicar , 3d , 3D , ahmetkocak , ahmet , koçak , 3 D , car , racing , race , araba , türkçe , turkish , arcade , game , android
Supported Operation Systems

Similar Apps

Other Apps of Developer ahmetkocak

Comments to 3D Mini Car Racing HD

Comments not found
Add Comment
Turn on images!
Search by Device
My Device